Aktualności i wydarzenia

KURS – WIOSNA 2017 przygotowujący do EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

 

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Oddział Warszawski
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych - Oddział Warszawski
Stowarzyszenie Elektryków Polskich - Oddział Warszawski
zapraszają na KURS – WIOSNA 2017 przygotowujący do
EGZAMINU NA UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Kurs prowadzony jest przez wybitnych specjalistów – rzeczoznawców budowlanych i wykładowców wyższych uczelni, m.in. Politechniki Warszawskiej,
w terminach:

I Termin: 8, 9, 21, 22, 23 kwietnia
II Termin: 29, 30 kwietnia 5, 6, 7 maja
Dodatkowo jeden dzień: 13 lub 14 maja – na zajęcia w grupach
specjalnościowych.


Tematyka kursu:

 • Prawo budowlane
 • Certyfikacja, aprobaty, dopuszczenie do obrotu, normy
 • Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Użytkowanie budynków. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 • Dozór techniczny. Pozwolenia na budowę. Rozbiórki. Prawo geodezyjne
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny
 • Ustawa o samorządach zawodowych
 • BHP. Przepisy Ppoż. Konstrukcje budowlane
 • Przepisy dot. instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych
 • Przepisy dot. instalacji gazowych
 • Sieci, instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne i ochrona środowiska
 • Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Drogi i mosty

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PDF

 

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie MOIIB przy ul. 1 Sierpnia 36B w Warszawie.
Koszt kursu - 1450 zł +VAT 23% (razem 1783,5 zł)
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przykładowe pytania testowe, akty prawne,
catering (obiad, kawa, herbata, ciastka).


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE: www.pzitb.com.pl
POD TELEFONEM: 22 827-75-73, OW PZITB ul. Czackiego 3/5, Warszawa
e-mail: uprawnienia@pzitb.com.pl

Informacja w sprawie skladek czlonkowskich
 
Realizacja: Arteh.pl